Informacje dotyczące polityki prywatności


Zasady ogólne
Tajemne Miasto jest produktem firmy Coolspot B.V. Netherlands. Przestrzeganie praw w dziedzinie ochrony danych, w tym danych osobowych użytkownika, stanowi priorytet dla firmy Coolspot. Dane użytkownika będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w przypadku, gdy jest to wymagane celem świadczenia i doskonalenia naszych usług. W ujęciu ogólnym będziemy pobierać dane użytkownika bezpośrednio od niego, informując go o celu takich działań. O ile użytkownik nie będzie uczestniczył w pobieraniu danych, otrzyma wymagane informacje na ten temat. Dotyczy to m.in. plików cookies, których wykorzystanie opisano poniżej:
Czym są pliki cookies? Jak są wykorzystywane?
Pliki cookies to alfanumeryczne identyfikatory (segmenty tekstowe), które przesyłamy na dysk twardy komputera użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej. Istnieją następujące rodzaje plików cookies:
Sesyjne: okres przechowywania 0 dni
Ten rodzaj pliku cookie zawiera unikatowy identyfikator, identyfikator sesji, pozwalający na klasyfikację ustawień i danych sesji podczas przeglądania witryny (np. tymczasowy zapis danych witryny, stan w momencie rozpoczęcia sesji itp.). Pliki cookies tego rodzaju są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy funkcjonowania witryny internetowej i są kasowane automatycznie w momencie zamknięcia przeglądarki.
ID Tracking (trwałe): okres przechowywania 30 dni
W plikach cookies tego typu przechowywany jest tzw. ID Tracking (ślad ID), umożliwiający naszemu oprogramowaniu opracowanie protokołu nawigacji użytkownika w witrynie na podstawie sposobu jej pobierania. Dane zebrane za pośrednictwem tych plików cookies są wykorzystywane celem wykrywania błędów oraz doskonalenia witryny i wsparcia użytkownika. Dane nie są przechowywane w sposób spersonalizowany, o ile użytkownik nie udzieli nam na to zgody. Ma to miejsce po rejestracji użytkownika i zaakceptowaniu przez niego zasad i warunków ogólnych. Czy użytkownik może kasować pliki cookies?
Funkcja Pomocy w pasku menu większości przeglądarek internetowych obejmuje instrukcje, jak wprowadzić ustawienie, które zapobiega akceptacji przez przeglądarkę nowych plików cookies, jak wskazać przeglądarce, że otrzymała nowy plik cookie oraz jak usuwać wszystkie otrzymane pliki cookies. Zalecamy jednak akceptację plików cookies lub przynajmniej akceptację sesyjnych plików cookies, ponieważ ma to wpływ na funkcjonowanie witryny internetowej, a użytkownik może mieć dostęp do najciekawszych funkcji witryny tylko w przypadku, gdy akceptuje pliki cookies.

Czy dane użytkownika zostaną przekazane stronom trzecim?
Firma Coolspot nie przekaże danych użytkownika, w szczególności jego imienia i nazwiska, stronom trzecim, bez jego uprzedniej zgody, o ile nie będzie to wymagane prawnie, np. ze względu na nakaz sądowy lub prokuratorski. Firmie Coolspot przysługuje prawo do przekazywania danych użytkownika wymaganych celem właściwego fakturowania firmie tym się zajmującej i wyłącznie w tym celu.
Do czego służą profile użytkowników? Jak są tworzone?
Firma Coolspot tworzy profile użytkowników identyfikowane za pomocą pseudonimów w celach reklamowych, badań rynku i doskonalenia oferowanych usług.
Profile użytkowników nie są zestawiane z danymi osoby oznaczonej pseudonimem. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu danych.
Wtyczki serwisu Facebook
Integracja i wykorzystanie wtyczek serwisu Facebook takich jak przycisk "Lubię to".
W niektórych naszych witrynach internetowych wykorzystujemy wtyczki serwisu społecznościowego facebook.com. Wtyczka to program informatyczny, który zostaje włączony w ramach innego oprogramowania, zwiększając jego funkcjonalność. Przycisk "Lubię to" zamieszczony na naszych stronach z profilami jest jedną z takich wtyczek.
Facebook.com jest produktem firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Po wejściu na nasze strony, na których zamieszczony jest ten przycisk, przeglądarka internetowa użytkownika łączy się bezpośrednio z serwerem serwisu Facebook. Facebook przesyła zawartość wtyczki bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która wyświetla ją na stronie internetowej.
Oznacza to, że Facebook posiada dane użytkownika, który odwiedził stronę z naszą ofertą online. Jeśli w tym momencie rozpoczęto sesję w serwisie Facebook, może on dodać wizytę do konta użytkownika w tym serwisie –także jeśli użytkownik nie kliknął na przycisk "Lubię to". Jeśli użytkownik kliknie na przycisk, informacja o tym zostanie przesłana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do serwisu Facebook, który będzie ją przechowywał.
Aby wyłączyć tę funkcję, należy zamknąć sesję w serwisie Facebook przed wejściem na naszą stronę lub wyłączyć łącze "Lubię to" w opcji ustawień profilu w witrynie Tajemnemiasto.com. (Moje Tajemne Miasto > Ustawienia > Ustawienia ogólne)
Szczegółowe informacje na temat pobierania, przechowywania i wykorzystania danych użytkownika za pośrednictwem serwisu Facebook, oraz przysługujących użytkownikowi praw w tym zakresie zamieszczono w Zasadach serwisu Facebook dot. ochrony danych http://pl-pl.facebook.com/policy.php i w instrukcjach dot. prywatności na stronie https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

Profile użytkownika
O ile użytkownik nie wyrazi sprzeciwu, Tajemnemiasto.com może przetwarzać, przechowywać i analizować dane oznaczone pseudonimem bez zgody użytkownika celem oferowania mu bardziej interesujących i atrakcyjnych usług.
Dotyczy to m.in. przeglądarki internetowej i wykorzystywanego systemu operacyjnego, nazwy domeny strony internetowej, z jakiej korzystał użytkownik, liczby wizyt, średniego czasu trwania wizyt, odwiedzonych stron itp.
Tajemnemiasto.com wykorzystuje ponadto narzędzia do pobierania statystyk wizyt (np. Google Analytics, usługa Google, Inc. (Google") w celu analizy liczby odwiedzających i funkcjonowania strony) celem opracowywania ofert internetowych dopasowanych do potrzeb użytkowników. Także w tym przypadku narzędzia pobierające dane statystyczne odwiedzających wykorzystują pliki cookies (patrz punkt dot. plików cookies).
Analiza i przetwarzanie tych danych ma miejsce zarówno w krajach UE, jak i krajach poza nią (np. Google Analytics w USA).
Narzędzia do pobierania statystyk dot. odwiedzających wykorzystują przesłane informacje celem analizy wykorzystania witryny przez użytkownika, opracowywania raportów dla Tajemnemiasto.com dot. jej funkcjonowania oraz wprowadzania innych usług związanych z wykorzystaniem Internetu i wspomnianej witryny. Internetowe usługi analityczne przekazują te informacje stronom trzecim w każdym przypadku, gdy jest to wymagane prawnie, lub gdy są przetwarzane przez strony trzecie na zlecenie wspomnianych powyżej narzędzi statystycznych. Usługi te nie zestawiają w żaden sposób adresu IP użytkownika z innymi danych zebranymi przez takie narzędzia. Tajemnemiasto.com nie otrzymuje żadnych informacji na temat konkretnych osób.
Więcej informacji na temat Google Inc. i Google Analytics pod adresem: (http://www.google.com).
Z Polityką prywatności Google można zapoznać się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/privacypolicy.html#information

Wersja z dnia: 24 lutego 2013